Ontstaansgeschiedenis Hoeksche Waard

 

In 't Hof van Assendelft is ruimte gemaakt voor wisselende presentaties. Zo laat de tentoonstelling - Van Goeden Huize -  op een verrassende en interactieve wijze, de ontstaansgeschiedenis van de Hoeksche Waard zien.

Een zestigtal inpolderingen zijn sinds de 15e eeuw nodig geweest om de Hoeksche Waard zijn huidige vorm te geven. Het gebied heeft tot aan de totstandkoming van de Deltawerken voortdurend te kampen gehad met stormvloeden, dijkdoorbraken en overstromingen. De meest bekende zijn de St. Elisabeth vloed uit 1421 en de Watersnoodramp van 1953. Tijdens de expositie wordt u meegenomen naar oude en verdwenen buitenplaatsen, ambachtshuizen en herenboerderijen, maar ook nieuwe Hoeksche Waardse landgoederen komen aan bod.

KeukenBeneden tonen een aantal stijlkamers objecten uit de vaste collectie. Een historische keuken, kelder, opkamer met bedstede en een statige salon, dompelen u onder in de 19e eeuw. Op de eerste verdieping is de tentoonstellingsruimte.

 

Uniek Tafereelbehang

 

Salon met tafereelbehang

 

 

 

Bijzonder is het bijna 200 jaar oude panoramabehang in de salon op de begane grond. Koos Overwater uit Strijen Sas schonk het panoramabehang in 1968 bij de opening van het streekmuseum. Rond 1830 kocht zijn voorvader het tafereelbehang bij de firma Zuber & Cie in Frankrijk. Daar waren meer dan tweeduizend gegraveerde houten blokken nodig om het tafereel van de Griekse Onafhankelijkheidsstrijd op dertig rollen papier te drukken. Hoewel het behang zeer fraai was, verkocht Jean Zuber maar enkele van deze kostbare series. Dat maakt de overgebleven exemplaren zeer zeldzaam. Naast het panoramabehang in 't Hof van Assendelft zijn er nog drie van bekend: in Duitsland, Griekenland en Zweden.

 

 

In Boerderij Oost-Leeuwenstein is de tentoonstelling - Van Heer tot Errebaaier - te zien.

Museum/Exposities/OL

In het museum ontmoet u de ambachtsvrouwe, herenboer, dorpsdokter, vakman, winkelierster, landarbeider en het schoolkind.

          

Duidelijk wordt de ongelijkheid, die vroeger als vanzelfsprekend bestond tussen heren en arbeiders en  tussen mannen en vrouwen. U ziet hoe men vroeger leefde en werkte. Van de rijke herenboer tot de arme landarbeider, allemaal hebben ze de Hoeksche Waard gevormd tot wat ze nu is.